Archiwum kategorii: Aktualności

Sympozjum Avant - Laboratorium wiosny

LAB_graf06.png Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym sympozjum LABORATORIUM WIOSNY (27-28 IX 2014, Toruń), poświęconym badaniom nad współczesną muzyką i tańcem w epoce zapoczątkowanej przez Święto wiosny Igora Strawińskiego.

 

Dziedziny: muzykologia; badania nad choreografią i tańcem; historia muzyki współczesnej; filozofia muzyki; psychologia muzyki; kognitywistyka muzyki; socjologia muzyki; etnomuzykologia; inne powiązane.

 

Język wystąpień: polski, angielski.

 

Termin zgłaszania abstraktów: 30 czerwca.

Thinking with hands, eyes and things

  PosterTrends2013Small.JPG Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji New Trends in Interdisciplinary Studies „Thinking with Hands, Eyes and Things”, która odbędzie się 7 – 10 listopada 2013 r. w Toruniu.

Będzie ona poświęcona podejściom teoretycznym podkreślającym rolę, jaką rozmaite czynniki zewnętrzne odgrywają w procesach poznawczych. Mowa tu o koncepcjach poznania rozproszonego i ucieleśnionego, ale także o Gibsonowskiej teorii afordancji, psychologii ekologicznej oraz studiach nad nauką i techniką Latoura. Wspomniane koncepcje budzą obecnie wiele kontrowersji, jako że skłaniają do gruntownego przemyślenia tradycyjnych dychotomii obiektywne-subiektywne oraz umysł-środowisko.

Czy mamy tu do czynienia z modami intelektualnymi, czy też z nowymi paradygmatami?

 

Regarding the Mind, Naturally

Regarding the Mind, Naturally.jpg Z radością donosimy o ukazaniu się zbioru pt. Regarding the Mind, Naturally: Naturalist Approaches to the Sciences of the Mental, pod red. K. Talmonta-Kamińskiego i Marcina Miłkowskiego (Cambridge Scholars Publishing 2013). Większość rozpraw, które składają się na książkę, została napisana przez stałych uczestników corocznych warsztatów filozoficznych KNEW, organizowanych pod egidą OBF przez redaktorów tomu. Na liście autorów znajdują się: Marcin Miłkowski (OBF), Samuli Pöyhönen, Mark Alfino, Alvaro Moreno, Paweł Grabarczyk (OBF), Markus I. Eronen, Panu Raatikainen, Witold M. Hensel (OBF), Jonathan Knowles, Tadeusz Ciecierski (OBF), Dimitris Platchias, Jaime Gomez Ramirez, Krystyna Bielecka (OBF) i María J. Frápolli.

Naturalizm jest obecnie bodaj najchętniej eksploatowanym podejściem teoretycznym w filozofii, a metodologie naturalistyczne znajdują zastosowanie we wszystkich jej dziedzinach. Jednym z obszarów zainteresowania naturalistów jest umysł, którego istnienie, jak się tradycyjnie uważa, trudno pogodzić z naturalistycznym poglądem na świat. Rodzi się tu wiele pytań. Jakie jest miejsce umysłu w świecie? Jak badać umysł jako zjawisko naturalne? Jakie jest znaczenie badań kognitywistycznych dla dyskusji filozoficznych? W Regarding the Mind, Naturally dociekania filozoficzne na temat umysłu osadzone są w kontekście najnowszych badań z zakresu kognitywistyki, psychologii i teorii ewolucji oraz postępów projektu naturalizacji. Rozważania te koncentrują się głównie wokół pytania o to, czego dowiedzieliśmy się o umyśle dzięki badaniu naturalnych, a także konstruowaniu sztucznych mechanizmów umysłowych. Jeśli chodzi o naturalne mechanizmy umysłowe, warto zwrócić uwagę na ich doniosłość w kontekście ewolucji, jak również na kwestie związane z racjonalnością czy mądrością; jako niebagatelna jawi się również rola usterek tych mechanizmów w psychiatrii. Mechanistyczne i funkcjonalistyczne modele umysłu rzucają także nowe światło na dyskusje wokół pojęć wyjaśnienia, redukcji i realizacji zjawisk umysłowych. Wreszcie, podejścia naturalistyczne służą i temu, by ponownie przyjrzeć się takim tradycyjnym zagadnieniom filozoficznym, jak kwestia korespondencji reprezentacji umysłowych ze światem  czy presupozycji badań naukowych.

 

Chłodna25 kawiarnią filozofów

W ramach XII Festiwalu Nauki — Warszawa 2008 przy pięciu stolikach klubokawiarni Chłodna25 26 września o 18:00 zasiądzie 5 młodych naukowców z dziedziny filozofii.

 
 
 

Każdy z nich będzie miał oznaczony zakres własnych kompetencji.Uczestnicy przedsięwzięcia będą mogli kolejno przysiadać się do wybranego stolika i zadawać pytania dotyczące zakresu.

Pytaniom i odpowiedziom mogą się przysłuchiwać stojący z boku inni uczestnicy.

 

O filozofii rozmawiać będą:

 

Marta Bucholc (filozofia społeczna)

 

Justyna Grudzińska (filozofia języka)

 

Joanna Sokołowska (filozofia ciała)

 

Tadeusz Ciecierski (język a myślenie)

 

Witold Hensel (epistemologia / filozofia nauki)

 ORGANIZATOR

 

Ośrodek Badań Filozoficznych