Archiwum kategorii: Wykłady

Gdańsk wielu kultur – dialog międzyreligijny, postsekularyzm i mistyka

OBF i Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne zapraszają na cykl otwartych wykładów i debat, planowanych na okres od października do grudnia. Mają one służyć stworzeniu platformy dialogu i interpretacji aktualnych kulturowych transformacji, uwzględniając konstytutywną dla tożsamości Gdańska rolę filozofii i duchowości chrześcijańskiej, i szerzej – religii monoteistycznych, w otwarciu na systemy filozoficzno-religijne całego świata, w tym także religie pierwotne.

Tematyka wykładów dotyczy szczególnie hermeneutyki doświadczenia mistycznego w religiach świata. To właśnie w nurtach mistycznych, obok różnic, występują istotne obszary wspólne, które mają dziś szansę otworzyć pewien horyzont znaczeń.

Cykl będzie obejmować siedem spotkań o dwudzielnym charakterze: pierwszą część spotkania będzie stanowić wykład zaproszonego gościa, specjalizującego się w danej tematyce, drugą – ogólna debata z udziałem prelegenta i zgromadzonego audytorium.

Wykłady i debaty odbędą się w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk.

(Gdańsk, ul. Wałowa 34, nowy budynek)

Program:

1.  prof. Wojciech Bęben – Szamanizm w religiach pierwotnych; 12.10.2012, godz. 17.30-19.00

2.  prof. Agata Bielik-Robson – Mistyka żydowska; 8.11.2012, godz. 17.30-19.00

3.  Andrzej Saramowicz – Islamski sufizm; 23.11.2012, godz. 17.30-19.00

4.  dr Andrzej Januszajtis – Religijno-kulturowa tożsamość Gdańska; 29.11.2012, godz. 17.30-19.00

5.  prof. Dariusza Czaja  – Sztuka jako teurgia. Inspiracje prawosławne; 7.12.2012, godz. 17.30-19.00

6.  dr Joanna Sarbiewska – Dekonstrukcja (jako fenomenologia). Ogołocenie i „ciemna noc” w mistyce chrześcijańskiej; 14.12.2012, godz. 17.30-19.00

7.  Grzegorz Bral – Mistyka buddyjska; 21.12.2012, godz. 17.30-19.00

Festiwal Nauki i OBF

Active Image

Zapraszają na

Wykłady – Filozoficzne problemy w nauce

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Starego BUW, sala 205

19 IX godz. 17:30 – Miasto jako struktura emergentna – A. Wasilkowska
Miasto to system, w którym elementy oddziałują na siebie w sposób dynamiczny i nieliniowy. Tworząc socjofizyczne modele zbiorowych zachowań, możemy lepiej rozumieć zachowania zbiorowości i dokładniej je przewidywać.

20 IX godz. 17:30 – Ewolucja a granice nauki – K. Talmont-Kamiński
Według E.O. Wilsona ludzki dylemat polega na tym, że ewolucja nas ukształtowała do zaakceptowania jednej prawdy, lecz sami okryliśmy inną. Jakie ma to znaczenie dla możliwości rozwoju nauki, zależy od tego, czym jest sama nauka.

21 IX godz. 17:30 – Matematyka a świat fizyczny – K. Wójtowicz
Jak to możliwe, że matematyka, którą można poznawać nie wychodząc z domu, tak dobrze stosuje się do opisu świata empirycznego? Jak to się dzieje, że jest najpotężniejszym narzędziem, które mają do dyspozycji nauki przyrodnicze?

22 IX godz. 17:30 – Fizyka kwantowa a wolna wola – M. Kuś
Niektórzy filozofowie i fizycy twierdzą, że mechanika kwantowa pozwala zrozumieć, jak możliwa jest wolna wola. Niektórzy tak twierdzą…

Labirynt Filozofów

23 IX godz. 18:00 – Klubokawiarnie  Kafka  (ul. Oboźna 3), Grawitacja (ul. Browarna 6), Tarabuk (ul. Oboźna 3), Czuły Barbarzyńca (ul. Dobra 31)

W powiślańskich klubokawiarniach filozofowie różnych dziedzin i szkół czekać będą na pytania, uwagi, dylematy wszystkich zainteresowanych problemami filozoficznymi: tradycyjną i współczesną myślą filozoficzną, obecnym stanem badań w ontologii, teorii poznania, filozofii umysłu i wielu innych. Impreza jest współorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Etyki Praktycznej „Areté”.

Filozofia w terenie

24 IX godz. 11:00 – ul. Krakowskie Przedmieście 3 róg Traugutta (przy budynku Instytutu Filozofii UW)

Gra miejska przeznaczona dla młodszych (od lat 7) i starszych miłośników filozofowania. Na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego na uczestników zabawy czekać będą filozofowie z różnych epok i najtrudniejsze pytania filozoficzne. Impreza jest współorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Etyki Praktycznej „Areté”.

 

Wykład prof. Manfreda Franka

Pracownia Studiów nad Filozofią Niemiecką

Instytutu Filozofii UW

Dyrekcja Instytutu Filozofii UW

zapraszają serdecznie na wykład, który wygłosi

Prof. Dr. Manfred Frank (Tybinga):

„Was heißt ‚frühromantische Philosophie’,

und warum ist sie aktuell?“

(Czym jest ‘filozofia wczesnego romantyzmu’ i dlaczego jest ona wciąż aktualna?)

2 października 2009 (piątek), g. 17.00, sala nr 205 (dawny BUW)

Profesor Manfred Frank jest wybitnym badaczem filozofii wczesnego romantyzmu i tradycji hermeneutycznej oraz uznanym w świecie znawcą filozoficznych koncepcji świadomości. Jego wystąpienie inauguruje cykl wykładów współczesnych niemieckich filozofów pt. „Tradition für Gegenwart” („Tradycja dla współczesności”), który odbywać się będzie w roku akademickim 2009/2010. Cykl wykładów zorganizowany został przez Pracownię Studiów nad Filozofią Niemiecką Instytutu Filozofii UW przy wsparciu Fundacji Aleksandra von Humboldta.

Myślenie i język we współczesnej filozofii amerykańskiej i brytyjskiej

Zapraszamy na konwersatorium przy prowadzone przez Tadeusza Ciecierskiego przy Kolegium MISH UW „Myślenie i język we współczesnej filozofii amerykańskiej i brytyjskiej” (zajęcia mają charakter otwarty).

Terminy spotkań: poniedziałki 17.15, s. 23 (bud. 1224 OBTA)

Pierwsze spotkanie: 9 października 2006 – godzina 17.15, s. 25 (bud. 1224 OBTA)

Czytaj dalej Myślenie i język we współczesnej filozofii amerykańskiej i brytyjskiej