Category Archives: Kawiarnia FN

Łódzka Kawiarnia Filozoficzna – Czy potrzebujemy jeszcze religii?

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie Kawiarni Filozoficznej w Łodzi. Odbędzie się ono 24 marca 2015 r. o godz. 18.00 w kawiarni “Niebostan”, ul. Piotrkowska 17. Spotkanie poprowadzą dr Paweł Grabarczyk (UŁ, OBF) i dr Tomasz Sieczkowski (UŁ). Jak zwykle, wstęp wolny.

Od wieków religia pełniła wiele funkcji ważnych tak dla jednostek, jak i dla społeczeństw. Stanowiła narzędzie wyjaśniania i rozumienia świata, dawała nadzieję na przezwyciężenie śmierci i cierpienia, organizowała ramy porządku społeczno-politycznego i wyznaczała kanon wartości moralnych, wokół których organizuje się ludzkie życie.

Zainicjowana w okresie nowożytnym rewolucja myślenia przyniosła natychmiastowe pragmatyczne rezultaty i w dużej mierze zagospodarowała wszystkie te funkcje. Okazało się, że nauka lepiej wyjaśnia świat, a świecki porządek społeczno-polityczny jest sprawiedliwszy od teokracji. Okazało się też, a wcześniej było to raczej nie do pomyślenia, że ateiści mogą postępować moralnie.

Jednakże, mimo objawów kryzysu instytucjonalnych religii, religijność ma się dzisiaj zaskakująco dobrze i nic nie wskazuje na to, aby miała być w odwrocie.

Czy zatem religia odpowiada na jakąś potrzebę, której nie sposób zaspokoić inaczej?

Czy redukcja świata doświadczenia do tego, co mówi nauka, jest możliwa i wskazana?

Czy religijność powinno się manifestować publicznie?

Kawiarnia Filozoficzna – czas wolny

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ośrodek Badań Filozoficznych i Festiwal Nauki serdecznie zapraszają na spotkanie Kawiarni Filozoficznej, które odbędzie się 16 marca 2015 r. o godz. 18.00 w Cafe Niespodzianka (ul. Marszałkowska 7, Warszawa). Naszym gościem będzie dr Artur Rodziewicz, który opowie o pojęciu czasu wolnego. Poniżej zamieszczamy abstrakt wystąpienia:
 

Postaram się opowiedzieć o zmianach w rozumieniu „czasu wolnego” (gr. σχολἡ, łac. otium) – począwszy od czasu, w którym ludzie wolni poświęcali się bezinteresownie filozofii, poprzez jego zinstytucjonalizowanie w postaci klasztoru i uniwersytetu, aż do momentu, kiedy to czas wolny został przejęty przez państwo w formie przymusowego powszechnego szkolnictwa, którego celem jest już nie tyle bezinteresowna kontemplacja rzeczywistości, co szkolenie przyszłych pracowników, którzy mają ją zmieniać. Nie pracujemy już, aby się „szkolić”, lecz szkolimy się, aby pracować, zatracając przy tym to, w czym przez stulecia widziano istotę człowieczeństwa.

Kawiarnia Filozoficzna – Co to znaczy działać razem? O możliwości grupowego sprawstwa

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

logo_fn_male.gifZapraszamy na marcowe spotkanie Kawiarni Filozoficznej Festiwalu Nauki. Spotkanie odbędzie się 27 marca (czwartek) o godzinie 18.00 w Księgarni Tarabuk, ul. Browarna 6, Warszawa. Naszym gościem będzie mgr Adam Tuszyński (UW), który opowie o wspólnym działaniu.

Pytanie, co kryje się za sformułowaniem „działać razem”, jest jednym z fundamentalnych pytań filozofii działania. Co odróżnia działania dwojga ludzi, którzy – przez przypadek – idą koło siebie zatłoczoną ulicą, od działań dwojga ludzi, którzy wybrali się razem na spacer? Innymi słowy, gdzie przebiega granica między zbiorem indywidualnych działań pewnej grupy podmiotów a autentycznym wspólnym działaniem? Zagadnienie to już od drugiej połowy XX wieku stanowi przedmiot żywej dyskusji zarówno w filozofii, jak i w nauce.

Podczas naszego spotkania podejmiemy się rekonstrukcji współczesnych stanowisk filozoficznych, które próbują mierzyć się z problemem wspólnego działania. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście, jak twierdzą m. in. Christian List i Philip Pettit, niektóre grupy, przy zaistnieniu odpowiednich warunków, można traktować jako pełnoprawnych, posiadających własny umysł racjonalnych sprawców. Co miałoby to właściwie znaczyć?

Kawiarnia Filozoficzna – Czy możliwa jest nauka o świadomości?

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

logo_fn_male.gifOśrodek Badań Filozoficznych i Festiwal Nauki zapraszają na kolejne spotkanie Kawiarni Filozoficznej 27 lutego (czwartek) o godzinie 18.00 w Księgarni Tarabuk , ul. Browarna 6, Warszawa.

Gościem Kawiarni będzie dr Marek Pokropski (UW), który spróbuje odpowiedzieć na pytanie o to, czy możliwa jest nauka o świadomości. Continue reading Kawiarnia Filozoficzna – Czy możliwa jest nauka o świadomości?

Filozofia muzyki – muzyka filozofii?

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

festiwal naukiOśrodek Badań Filozoficznych i Festiwal Nauki serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie Kawiarni Filozoficznej. Spotkanie odbędzie się w środę 18 grudnia o 17.00 w księgarni „Tarabuk. Naszym gościem będzie Jan Czarnecki, doktorant z Instytutu Filozofii UW, który wygłosi referat pod tytułem „Filozofia muzyki – muzyka filozofii?”.

Kawiarnia Filozoficzna – 68+57=? – Nowe formy filozoficznego sceptycyzmu

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

logo_fn_male.gif10 I 2013 o godzinie 18.30
Kawiarnia „Tarabuk”, ul. Browarna 6, Warszawa

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Kawiarni Filozoficznej, której gościem będzię tym razem dr Bogdan Dziobkowski z Instytutu Filozofii UW.

Kliknij Czytaj całość…, aby zobaczyć streszczenie wystąpienia.

Continue reading Kawiarnia Filozoficzna – 68+57=? – Nowe formy filozoficznego sceptycyzmu

Kawiarnia Filozoficzna – Czy możemy być odpowiedzialni za coś, czego nie mogliśmy nie zrobić?

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

22 XI 2012 o godzinie 18.30
Kawiarnia „Tarabuk”, ul. Browarna 6, Warszawa

Z przyjemnością zapraszamy na kolejne spotkanie „Kawiarni Filozoficznej”. Naszymi gośćmi będą mgr Agnieszka Dębska i mgr Adrian Andrzej Ziółkowski, którzy postarają się odpowiedzieć na pytanie o odpowiedzialność za czyny, których nie można było uniknąć.

Kliknij Czytaj całość…, aby zobaczyć streszczenie wystąpienia.

Continue reading Kawiarnia Filozoficzna – Czy możemy być odpowiedzialni za coś, czego nie mogliśmy nie zrobić?

Kawiarnia Filozoficzna – Osoby i ludzkie organizmy

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

25 maja 2012 r. o godz. 18.00, Klubokawiarnia „Tarabuk” (ul. Browarna 6)

logo_fn_nowe.jpg.jpg Zapraszamy na piąte tegoroczne spotkanie Kawiarni Filozoficznej,  zatytułowane „Osoby i ludzkie organizmy”. Naszym gościem będzie dr hab. Mariusz Grygianiec (UW, Instytut Filozofii).

Współczesna metafizyka analityczna obfituje w różne koncepcje bytu ludzkiego. Koncepcje te usiłują znaleźć odpowiedzi na pytania o naturę osób, kryteria ich tożsamości w czasie, przyczynowość mentalną i racjonalność ludzkiego działania. Jedną z nich jest animalizm, formułowany w różnych (często wzajemnie przeciwstawnych) wersjach przez takich myślicieli, jak: Wiggins, Ayers, Carter, Snowdon, Olson, Mackie, Merricks, van Inwagen, Toner, Árnadóttir.

W wystąpieniu postaram się wysłowić własną koncepcję wspomnianej doktryny oraz omówić jej konsekwencje w kontekście następujących zagadnień:
(1) problemu substancjalności osób;
(2) kryteriów bycia osobą;
(3) odróżnienia osób i ludzkich organizmów;
(4) konstytucji materialnej;
(5) trwania i tożsamości w czasie;
(6) przyczynowości mentalnej;
(7) powstawania i ginięcia (śmierci).
Zamierzam również wskazać i omówić te zagadnienia szczegółowe, z którymi animalizm – jak dotąd – nie zdołał się uporać. Okoliczność braku postępu w odniesieniu do owych zagadnień będzie dla mnie jednym z motywów argumentacji na rzecz stanowiska misterianistycznego.

Kawiarnia Filozoficzna – Zagadnienie metakryterium demarkacji między nauką a metafizyką

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Sample Image

27 kwietnia 2012 r. o godz. 18.00, Kawiarnia „Tarabuk” (ul. Browarna 6)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z prof. Arturem Koterskim (UMCS), który opowie o tzw. metakryterium demarkacji.

Kliknij „Czytaj całość…”, żeby zobaczyć streszczenie.

Continue reading Kawiarnia Filozoficzna – Zagadnienie metakryterium demarkacji między nauką a metafizyką

Kawiarnia Filozoficzna – Spór o uniwersalia, czyli co zawdzięczamy średniowiecznym metafizykom?

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Sample Image

29 marca 2012 r. o godz. 18.00, Kawiarnia “Tarabuk” (ul. Browarna 6)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z dr. Tomaszem Tiurynem (Uniwersytet Warszawski), który opowie o średniowiecznym sporze o uniwersalia.

Problem uniwersaliów to jedno z najsłynniejszych zagadnień filozofii średniowiecznej. Debata wokół nich ciągnie się pod różnymi postaciami przez całe średniowiecze, a w jej obrębie splatają się w trudny do rozwikłania splot wątki metafizyczne, epistemologiczne i semantyczne. Historycznie rzecz ujmując, istotą sporu były kontrowersje wokół właściwej interpretacji tekstów Arystotelesa. Z tej perspektywy zaciekłość dyskusji wokół uniwersaliów może się wydawać zaskakująca. Tak uważali na przykład filozofowie nowożytni, dla których był to kolejny dowód na to, jak bardzo scholastycy lubili się spierać o słowa. Jeśli jednak przyjrzeć się uważniej, spór o uniwersalia okaże się jednym z wydarzeń, które ukształtowały myśl średniowieczną, a więc pośrednio – również nowożytną i współczesną. Można zaryzykować twierdzenie, że ten spór był pierwszym wyraźnym przejawem nowej postawy umysłowej, postawy, która głosi, że najbardziej rzeczywiste jest to, co jednostkowe i indywidualne, nie zaś, jak sądziło wielu filozofów starożytnych, to, co ogólne i poznawalne intelektem.

Kawiarnia Filozoficzna – Fenomenologia: od psychologii opisowej do transcendentalnego idealizmu

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

6 marca 2012 r. o godz. 18.00, Klubokawiarnia „Grawitacja” (ul. Browarna 6)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z prof. Arkadiuszem Chrudzimskim (Uniwersytet Szczeciński), który opowie o początkach fenomenologii.

Streszczenie wystąpienia pojawi się po naciśnięciu „Czytaj całość…”

Continue reading Kawiarnia Filozoficzna – Fenomenologia: od psychologii opisowej do transcendentalnego idealizmu